Information about cookies
This website uses cookies to provide services at the highest level. By continuing to use the site, you agree to their use.

Good to know

Kontrola stref płatnego parkowania – rola nowoczesnych technologii

Strefa podmiejska to otoczenie miasta rdzeniowego tworzące razem aglomerację. W warunkach polskich są to najczęściej gminy sąsiadujące z miastem rdzeniowym, których mieszkańcy pracują, uczą się i załatwiają inne codzienne aktywności w centrum aglomeracji. Tworzy to liczne podróże zobligowane (to znaczy odbywające się głównie w okresach szczytów) przekraczające granice miasta oraz powiększanie ruchu (liczby podróży) wewnątrz miasta.

Transport współdzielony

Rodzaj transportu, który w założeniach polega na dzieleniu się kosztami przejazdu przez uczestników przejazdu. Dzięki temu każdy uczestnik, włącznie z operatorem transportu osiąga dodatkowe korzyści.

Białe plamy transportowe

Tereny o niskiej gęstości zaludnienia (śr. 14 os/ha11), które z punktu widzenia organizacji trans-portu publicznego stanowią duże wyzwanie.

Publications

27 July 2021

Kontrola stref płatnego parkowania – rola nowoczesnych technologii

Maciej Kruszyna

Strefa podmiejska to otoczenie miasta rdzeniowego tworzące razem aglomerację. W warunkach polskich są to najczęściej gminy sąsiadujące z miastem rdzeniowym, których mieszkańcy pracują, uczą się i załatwiają inne codzienne aktywności w centrum aglomeracji. Tworzy to liczne podróże zobligowane (to znaczy odbywające się głównie w okresach szczytów) przekraczające granice miasta oraz powiększanie ruchu (liczby podróży) wewnątrz miasta.

27 July 2021

Kontrola stref płatnego parkowania – rola nowoczesnych technologii

27 July 2021

Kontrola stref płatnego parkowania – rola nowoczesnych technologii

27 July 2021

Mikrotransport w strefie podmiejskiej

Please leave your email and I will contact you with more information.

    Mikołaj Kwiatkowski
    Business Development
    Manager - an expert in
    the field of autonomous vehicles, new technologies and mobility.
    +48 790 302 803