Informacja o plikach cookies
Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Projekty Unijne

Własność intelektualna w Twojej firmie

 

Realizujemy projekt Urzędu Patentowego RP, dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Własność intelektualna w Twojej firmie”.

Celem projektu jest kształtowanie praktycznych umiejętności przedsiębiorców w zakresie wykorzystania ochrony własności intelektualnej, w tym przemysłowej oraz możliwości czerpania korzyści z tej ochrony.

Efektem projektu jest uzyskanie praktycznej wiedzy, jak chronić własność intelektualną firmy oraz jak czerpać korzyści z ochrony własności intelektualnej w celu zwiększenia konkurencyjności swojej firmy.

 • Koszt usługi objętej grantem brutto: 3 552,24 zł
 • Całkowita kwota grantu otrzymanego z UE: 2 599,20 zł

Opracowanie systemu zarządzania flotą pojazdów wraz z aplikacją pasażerską w celu ograniczenia ruchu kołowego w miastach.

Realizujemy projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest opracowanie nowego produktu w postaci systemu RideWise. Rozwiązanie to będzie składało się z dwóch głównych elementów: symulatora mikrotranzytu sieci transportowej oraz systemu do zarządzania flotą pojazdów wraz z aplikacją pasażerską.

 • Okres realizacji: 01.04.2020- 31.12.2021
 • Wartość projektu: 4 150 245,43 zł
 • Wkład funduszy: 2 490 147,25 zł

 

 

Opracowanie systemu zarządzania flotą pojazdów wraz z aplikacją pasażerską w celu ograniczenia ruchu kołowego w miastach.

Realizujemy projekt dofinansowany z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia z Województwem Śląskim „Silesia pod błękitnym niebem”.

Celem projektu jest opracowanie nowego produktu w postaci systemu RideWise. Rozwiązanie to będzie składało się z dwóch głównych elementów: symulatora mikrotranzytu sieci transportowej oraz systemu do zarządzania flotą pojazdów wraz z aplikacją pasażerską.

 • Okres realizacji: 01.10.2019- 31.03.2020
 • Wartość projektu: 2 765 672,22 zł
 • Wkład funduszy: 2 330 204,24 zł

 

Autonomiczny mikrobus o napędzie elektrycznym przystosowany do poruszania się w trybie platooningu wraz z inteligentnym systemem informacji pasażerskiej.

Realizujemy projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem projektu jest opracowanie mikrobusu to zbiorowego transportu osób wyposażonego w następujące elementy:
• system autonomii na 4 poziomie SAE (oprogramowanie + część sprzętowa (m.in. komputer pokładowy, kamery, radary, lidary))
• system V2V– umożliwi wzajemną komunikację pojazdów niezbędną dla implementacji system platoonigu (bezprzewodowe połączenie pojazdów poruszających się w kolumnie 2, 3 lub 4 pojazdów)
• system ręcznego sterowania pojazdem
• system zdalnego sterowania pojazdem przez operatora (do przejęcie kontroli nad pojazdem w sytuacji awaryjnej)
• system inteligentnej informacji pasażerskiej wraz z podsystemem V2P.
Bezpośrednimi efektami będą̨ m.in.: redukcja kosztów wynagrodzeń́ kierowców, zmniejszenie liczby kolizji autobusów oraz zmniejszenie kosztów eksploatacji autobusu.

 • Okres realizacji: 01.02.2020- 31.05.2022
 • Wartość projektu: 11 395 067,64
 • Wkład funduszy: 8 690 344,79

 

 

 

Opracowanie systemu przeznaczonego do analizy danych wizyjnych pochodzących z monitoringu wnętrza pojazdów transportu publicznego w celu detekcji sytuacji/zachowań niepożądanych oraz zliczania pasażerów (wraz z ich klasyfikacją pod względem grupy wiekowej) i przewożonych przez nich obiektów.

Realizujemy projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

Celem projektu jest opracowanie systemu przeznaczonego do analizy danych wizyjnych pochodzących z monitoringu
wnętrza pojazdów transportu publicznego.

 • Wartość projektu: 6 268 919,40
 • Wkład funduszy: 4 897 084,71

 

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Zostaw swój adres e-mail, skontaktuję się
z Tobą i przedstawię więcej informacji.

  Marcin Musioł
  Dyrektor ds. wdrożeń - Inżynier ruchu, doświadczony specjalista z zakresu nowoczesnych rozwiązań dla transportu.
  790 402 003