Informacja o plikach cookies
Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Polityka prywatności – monitoring wizyjny podczas przejazdów autonomicznym minibusem

Dane kontaktowe

Administratorem danych osobowych jest Blees Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (44-100) przy ulicy Zygmunta Starego 24A/10.

Z administratorem można się skontaktować mailowo: rodo@blees.co lub pisemnie na adres siedziby administratora. Nagrania uwzględniające wnętrze oraz otoczenie pojazdu, utrwalające wizerunek osób biorących udział w przejazdach oraz będących w bezpośrednim otoczeniu pojazdu.

Cel rejestracji i zapisu obrazu

Pani/Pana dane będą przetwarzane poprzez rejestrację i zapis obrazu z kamer systemu monitoringu, który jest realizowany w celu:
a) ograniczenia zachowań zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu,
b) wyjaśnienia sytuacji konfliktowych i niebezpiecznych,
c) zapewnienia bezpiecznych warunków operatorom i użytkownikom,
d) utrwalenia potencjalnych dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia,
e) zwiększenie bezpieczeństwa mienia.

Cele te realizowane są na podstawie tzw. uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jakim jest chęć zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i operatorom pojazdu.

Zebrane dane osobowe możemy przekazywać wyłącznie podmiotom świadczącym usługi na naszą rzecz lub w naszym imieniu (takim jak podmioty realizujące obsługę hostingu lub wsparcia technicznego), a w uzasadnionych przypadkach również podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa (np. sądy, prokuratura).

Czas przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 30 dni od momentu utrwalenia obrazu, a następnie automatycznie kasowane.
W przypadku, w którym nagrania obrazu będą stanowić dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub administrator poweźmie wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, ww. termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych:
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86.

Utrwalenia obrazu następuje automatycznie i jest realizowane całodobowo, dlatego przebywając w oznaczonym obszarze zostanie Pan/Pani objęta monitoringiem wizyjnym. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa w testach pojazdu.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Zostaw swój adres e-mail, skontaktuję się
z Tobą i przedstawię więcej informacji.

    Mikołaj Kwiatkowski
    Manager ds. rozwoju biznesu - ekspert w zakresie pojazdów autonomicznych, nowych technologii i mobilności.
    +48 790 302 803